Živočišná výroba

Nosným programem divize živočišné výroby je produkce mléka, která činí více jak 3,5 milionu litrů ročně od plemene Holštýn. Hlavní farmou pro výrobu mléka je středisko ve Vídni s kapacitou 250 kusů dojnic. Druhým střediskem zaměřeným na produkci mléka je farma Martinice. V Martinicích chováme 170 kusů krav, rovněž plemene Holštýn.Veškeré čerstvé mléko z těchto farem dodáváme ve výběrové kvalitě do mlékárny Lacrum ve Velkém Meziříčí.

Další farmou související s chovem skotu jsou Radenice. Zde probíhá výkrm 450 kusů býčků převážně plemene Holštýn.

Dalším programem divize živočišné výroby je pastevní odchov krav bez tržní produkce mléka francouzského plemene Charolais, který je zajišťován na trvalých travních porostech.

Živočišná výroba si klade za cíl zlepšování produkčních vlastností skotu, ale i vytváření co nejpřirozenějšího a nejpohodlnějšího prostředí chovaných zvířat. Taktéž, ostatně jako v jiných oborech zemědělské výroby, dbáme na dosažení a udržení konkurenceschopného zemědělství, které bude mít co nejmenší negativní vliv na přírodu a krajinu kolem nás.
Zároveň je kladen důraz na produktivitu práce při dodržení všech hygienických a zdravotních standardů, neboť jsme na začátku potravinového řetězce, který ovlivňuje kvalitu potravin. Důležitým faktorem je i spokojenost zákazníků – odběratelů což je cílem a motivací k dalšímu rozvoji v našem podniku.