Dotace

Název projektu: Energetické úspory při výměně mechanizace

V rámci projektu byl pořízen krmný vůz a 2 manipulátory.

Cíl projektu: snížení konečné spotřeby energie v podniku

Projekt byl spolufinancován evropskou unií.

Ke stažení – tiskový podklad