Bioplyn

20140807_101732

Velký vliv na tržby podniku má bez pochyb bioplynová stanice, kterou firma Zemas AG,a.s. uvedla do provozu koncem roku 2012. Bioplynová stanice  funguje na principu mokré fermentace. Substrát ve stanici tvoří biomasa- kukuřičná siláž, travní senáž a gps ,dále  je zde zastoupena kejda z místního chovu prasat. Výkon stanice je  1 MWH elektrického výkonu a dalších 1100 kwh je zde výkonu tepelného. Teplo je z veliké části spotřebováváno pro vytápění ve zdejším chovu.